Stichting Clio, Rotterdam Age Kink, Schilderschrijver boek

  • formaat 22,7 × 29,3 cm
  • omvang 130 pagina’s
  • druk UNICUM | Gianotten Printed Media
  • bindwerk Abbringh boekbinderij Groningen

Age Klink is een Rotterdamse schilder en dichter. Zijn werk van de laatste jaren bestaat voornamelijk uit schrift, dat zich echter niet laat lezen, maar als vergrijsde structuur de metersgrote doeken vult.
De structuren worden soms gewist, overschilderd en herschreven tot een gelaagd tableau, dat door de transparante gelaagdheid de zoekende manier van werken toont. De schriftschilderijen bieden alle ruimte voor interpretatie, omdat de inhoud van het geschrevene onleesbaar en dus ongrijpbaar blijft.

Stichting Clio publiceert kunstenaarsboeken van en monografieën over Rotterdamse beeldend kunstenaars.