Vereniging Hendrick de Keyser Hendrick de Keyser, Architectura Moderna boek

  • formaat 22 × 33 cm
  • omvang 224 pagina’s
  • druk drukkerij Wilco, Amersfoort
  • afwerking gebonden, band voorzien van foliedruk

Hendrick de Keyser was één van de belangrijkste kunstenaars uit de 17de eeuw. In 1631 verscheen in Amsterdam de Architectura Moderna. In een reeks van veertig gravures worden het meesterschap en de creativiteit van de bouwmeester getoond. Deze oudst bekende kunstenaarsmonografie in de Nederlandse taal is een uniek document voor onze kennis van de architectuur van deze periode.
Deze uitgave bevat een complete herdruk van het oorspronkelijke prentwerk. De inleidende hoofdstukken geven een overzicht van leven en werk van Hendrick de Keyser. Het werk van De Keyser wordt daarbij in een internationale context geplaatst.
bron: www.hendrickdekeyser.nl

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch/historisch belangrijke gebouwen en hun interieurs. Zij doet dit door panden te verwerven en te restaureren. De gebouwen zijn sprekende voorbeelden van architectuur of wooncultuur uit de vroege vijftiende tot de twintigste eeuw. Omdat de geschiedenis zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant afleesbaar dient te zijn wordt veel aandacht besteed aan bouwhistorische constructies en de historische authenticiteit van het interieur.