Huis Marseille, Museum voor Fotografie, Amsterdam De Marseillaise, vijftien jaar verzamelen boek en tentoonstellingstypografie

  • boekformaat 22,4 × 28 cm
  • omvang 248 pagina’s
  • afwerking OTA-star met platrillen
  • lithografie en druk Lecturis BV Eindhoven
  • overig uitnodiging, tentoonstellingsbelettering (buitenborden, banieren, wandteksten, titelbordjes)

In de tentoonstelling De Marseillaise / vijftien jaar verzamelen werd vertrekkend museumdirecteur Els Barents de gelegenheid geboden om naar haar inzicht een tentoonstelling in te richten die de collectie van Huis Marseille zou verbinden met selecties uit het werk van een aantal uitgelichte fotografen.

De tentoonstelling was gebaseerd op enkele simpele constateringen. Ten eerste dat een collectie kan worden opgevat als het beweeglijke deel van een museum dat op verschillende manieren tegen het licht kan worden gehouden. De titel is op deze gedachte gebaseerd. Dan is er het gegeven dat vijftien jaar verzamelen vanuit een professioneel oogpunt niet erg lang is. Collecties moeten nu eenmaal over een langere periode hebben bewezen de tand des tijds te kunnen doorstaan. In de derde plaats is het zo dat eigentijdse collecties per definitie een open eind hebben, omdat ze gericht zijn op het nu en op de toekomst.
bron www.huismarseille.nl

Huis Marseille
is het eerste fotografiemuseum van Amsterdam. Het museum heeft een gevarieerd tentoonstellingsaanbod en bezit een grote eigen collectie die voornamelijk bestaat uit hedendaagse fotografie.