Huis Marseille, Museum voor Fotografie, Amsterdam Whisper not! boek en tentoonstellingstypografie

  • formaat 16,5 × 23 cm
  • omvang 176 pagina’s
  • lithografie en druk Ando, Den Haag
  • overig uitnodiging, mupi-affiche, tentoonstellingsbelettering (buitenborden, banieren, wandteksten, titelbordjes)

De tentoonstelling Whisper Not! markeert de samenwerking tussen Huis Marseille en collectioneur Han Nefkens, sinds 1999 verzamelaar van hedendaagse beeldende kunst die hij heeft ondergebracht in de H+F Collectie. Eén van zijn uitgangspunten bij het verzamelen is zijn wens dat de verzameling openbaar kan zijn. Nefkens verzamelt vooral om zijn enthousiasme met een publiek te kunnen delen.
De opzet van de verzameling vormde de keus voor relatief jonge hedendaagse kunstenaars die het overgangsgebied tussen realiteit en abstractie zoeken.
bron www.huismarseille.nl

Huis Marseille is het eerste fotografiemuseum van Amsterdam. Het museum heeft een gevarieerd tentoonstellingsaanbod en bezit een grote eigen collectie die voornamelijk bestaat uit hedendaagse fotografie.