PostNL Nationale muziekinstrumenten postzegelvel

  • zegelformaat 36 × 25 mm
  • formaat postzegelvel 108 × 150 mm
  • oplage 90.000 vel
  • druk Cartor Security Printing, Frankrijk

De samenwerkende postbedrijven in Europa geven sinds 1956 (Europa)postzegels uit met een gemeenschappelijk thema. De afgelopen jaren is die samenwerking verbonden aan de ontwerpwedstrijd Europe Stamp Best Design Competition. Voor 2014 was het thema Nationale muziekinstrumenten.

In samenspraak met PostNL kwam als kenmerkend Nederlands muziekinstrument het straatorgel uit de bus. Andere muziekinstrumenten van carillion, wereldberoemde kerkorgels tot elektronische experimentele apparatuur uit de jaren zestig kwamen uiteindelijk niet door de selectie.
Het verkozen straatorgel De Drie Pruiken, in het bezit van Museum Speelklok in Utrecht, is zowel aan voor- als achterzijde afgebeeld. De twee zijdes van het orgel vertegenwoordigen welbeschouwd twee kenmerken van de vaderlandse cultuur, namelijk die van de opgetuigde facade enerzijds en de sobere functionaliteit van de aansturing anderzijds, met het kenmerkende orgelboek als hoekige visuele tegenhanger van de rijke ornamentiek aan straatzijde. Bezien vanuit cultureel-maatschappelijk perspectief vertegenwoordigt het straatorgel twee kanten van de Nederlandse cultuur, die zowel tegengesteld als complementair zijn. Kort gezegd: uiterlijk vertoon versus functionalisme.
Wie daarop zou willen doorfilosoferen kan in de onoverkomelijke centenbak een uiting van de Hollandse handelsgeest zien, maar het attribuut komt in het ontwerp verder niet voor.