PostNL Appel- en perenrassen in Nederland postzegelvel

  • zegelformaat 36 × 25 mm
  • formaat postzegelvel 108 × 150 mm
  • oplage 167.000 vel
  • druk Cartor Security Printing, Frankrijk

Op de postzegels van het vel Appel- en perenrassen in Nederland staan illustraties van tien oude appel- en perenrassen, die alle afkomstig zijn uit de publicatie De Nederlandsche Boomgaard, beschreven door de ‘Vereeniging tot Regeling En Verbetering van de Vruchtsoorten te Boskoop’, met 124 afbeeldingen naar de natuur, door Samuel Berghuis, uit 1868.
De illustraties zijn voor dit doel verhelderd, soms geroteerd of gespiegeld en voorzien van subtiele slagschaduwen. Een aanvullende opgave bij selectie van de soorten was dat die nu nog in Nederland geteeld dienden te worden. Op elke postzegel is de naam van het ras vermeld en een korte beschrijving van de vorm, zoals geformuleerd in het bronbestand. Het visuele contrast tussen de twee vruchtsoorten werd vergroot door de appels staand af te beelden en de peren liggend.

PostNL besteedde met dit postzegelvel aandacht aan de rijke geschiedenis van de teelt van de twee voornaamste fruitsoorten in Nederland. Vanuit deze historische achtergrond was een nadrukkelijke wens bij de opdrachtformulering om illustraties te zoeken in een historisch bronbestand, dat bekendstond als maatgevend standaardwerk binnen de sector.