PostNL De Hollandsche Molen 100 jaar postzegelvel

  • zegelformaat 30 × 40 mm
  • formaat postzegelvel 122 × 170 mm
  • oplage 5000 vel
  • druk Royal Joh. Enschedé, Haarlem

Op de tien postzegels staan foto-uitsneden van tien molenonderdelen. Vijf onderdelen van het binnenwerk en vijf aan de buitenkant. Het vel bevat acht windmolens en twee watermolens. Elke postzegel toont een ander molentype. Op de tab naast elke postzegel is de molen in zijn geheel afgebeeld. Op de postzegels is over elke detailfoto een geometrisch kader geplaatst dat verwijst naar de vorm van de betreffende molen (achthoekig, rechthoekig of rond). Op elke postzegel staan de naam en de functie van de molen, het bouwjaar en het molenonderdeel. Op de tabs is vermeld welk type molen het betreft en in welke provincie die staat. De posities op het postzegelvel corresponderen met hun geografische locatie in Nederland: Noord-Holland linksboven, Limburg rechtsonder.