PostNL Nederlandse kastelen postzegelvel

  • zegelformaat 36 × 25 mm
  • formaat postzegelvel 108 × 150 mm
  • oplage 62.000 vel
  • druk Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

Een groot aantal Europese postbedrijven, waaronder PostNL, werkt samen onder de noemer PostEurop. Een van de gezamenlijke activiteiten is het uitgeven van een postzegelserie met een gemeenschappelijk thema. Voor 2017 was dat thema kastelen.

Aan de keuze van de kastelen Doornenburg en Ammersoyen ging een lange selectieprocedure vooraf, waarbij voorop stond dat de burchten specifiek Nederlands zouden zijn, maar ook voldoende van elkaar zouden verschillen om beide zegels hun eigen karakter te kunnen geven.
Ter benadrukking van de historische achtergrond zijn de kleurenfoto’s gecombineerd met oude prenten van de burchten, die gedeeltelijk de zegelrand overlappen. Het vormcontrast tussen de kastelen wordt geaccentueerd door de toegevoegde grondvormen, die als onderlaag zijn afgebeeld: Doornenburg nagenoeg vierkant, en Ammersoyen met kenmerkende ronde hoektorens. De afgebeelde heraldische symbolen tonen summier de bewonersgeschiedenis van beide waterburchten. Op de postzegel van Doornenburg staan links drie wapenschilden van respectievelijk de familie Van Doornick (1313–1385), Van Bylandt (1385–1481) en Van Homoet (1459–1474). Op de postzegel van kasteel Ammersoyen is rechts het familiewapen afgebeeld van de familie Van Arkel-De la Kethullen, die het kasteel bewoonden van 1496 tot 1694.