PostNL Oersoorten bewaarmap postzegelvellen

  • formaat bewaarmap 582 x 170 mm
  • druk en afwerking Rekafa, Venlo

PostNL beloont jaarlijks haar trouwe klanten die een abonnement hebben bij PostNL Collect Club met een geschenk. In 2021 betrof dat geschenk een driejarige persoonlijke postzegelserie, bestaande uit zes postzegelvellen met elk drie verschillende postzegels en een bijbehorende bewaarmap.
Het thema van de reeks was Oersoorten, verdeeld over vruchten, bessen, landdieren, waterdieren, loofbomen, naaldbomen.

De oertijd, ook aangeduid als prehistorie, wordt door sommige historici gemarkeerd als de periode tot de eerste geschreven bron. Voor Nederland eindigt die periode rond het jaar 50 voor Christus.
De geselecteerde soorten dienden dus al vóór die tijd in ons land voor te komen. Tweede voorwaarde was dat ze nog steeds (of opnieuw) hier aanwezig zijn.
De fotoselectie is door toevoeging van een licht-donkerverloop en een mystificerende aquarellaag zodanig bewerkt dat de ‘nevel van de tijd’ erdoorheen schemert. De achtergrondbeelden geven een (vermeende) impressie van het Nederlands landschap in die periode en verbeelden per zegelvel de habitat van de geselecteerde soorten.

In de bewaarmap zijn onder de zegelvellen korte beschrijvingen opgenomen van de soorten.